Jobba med schysta företag

Varför är kollektivavtal viktigt?

Kollektivavtal är viktigt eftersom detta stipulerar hur löner, pensioner och försäkringar för den anställde skall ersättas. Har din leverantör kollektivavtal kan du därför vara tämligen säker på att du anlitar en firma som bidrar till att skattepengar går tillbaka till samhället samt att personalen som kommer hem till dig går under Schysta villkor.

Utan kollektivavtal finns däremot möjligheter för leverantören att på olika sätt dra ned sina egna kostnader på bekostnad av samhället eller sina anställda. Eftersom RUT-segmentet är ett från samhället skattesubventionerat system bör man därför som konsument alltid välja leverantörer med kollektivavtal för att säkerställa rätt villkor för den stora mängd människor som arbetar inom detta segment samt bidra till ett hållbart system.

Kollektivavtal – regler för frågor som:

  • Arbetsmiljö och frågor som rör hantering av nycklar, arbetskläder
  • Arbetsmiljön i enskilda hem
  • Möjlighet till rast och schemaläggning
  • Resor mellan arbetsplatserna samt eventuella ersättningsfrågor för egna bilresor
  • Lönesamtal och lönevillkor
  • Sjukpenninggrundande inkomst, pensionsavtal och pensionsgrundande inkomst