Vi vill skapa en schyst bransch

Vi vill skapa en schyst bransch 

Hjälp oss städa upp i RUT-branschen och välj ett schyst företag till dina hushållsnära tjänster.

I takt med att RUT-marknaden växte kunde vi observera att något förändrades. Nya aktörer tillkom som på olika sätt ville reducera sina kostnader på bekostnad av sina anställda och samhället och ibland bedrev en rent kriminell verksamhet. I ett första steg bjöd vi in till möten med Svenskt Näringsliv och olika fackföreningar och fick de mest hårresande berättelser om hur människor kunde bli utnyttjade.

De som smiter undan

Det finns olika sätt att slippa betala avtalsenliga löner och smyga undan skattemedel från RUT-sektorn. Det sker bland annat genom att aktörer har utländsk F-skattsedel, anställer underleverantörer från utlandet som därmed får en helt annan lönenivå än den svenska eller att man arbetar med frilansande konsulter som får betalt enbart den stund de befinner sig i någons hem, men inte restiden däremellan. Det finns också flera exempel på verksamheter där ytan ser ut att vara legitim, men där det visat sig att de anställd får betala tillbaka en del av sin lön till företaget som en form av ”hyra” för sin anställning.

Seriösa aktörer ska synas

Vi beslöt oss för att skapa en förändring och inledde arbetet med SchystRUT. Så småningom vill vi bli en rikstäckande plattform som lyfter fram seriösa företag inom RUT-sektorn i hela Sverige i syfte att hjälpa konsumenter att välja leverantörer som bryr sig om sina anställda, sitt företag och sina kunder. Man skall kunna vara säker på att företaget man anlitar erbjuder sina anställda en dräglig lön, att de har fackliga rättigheter och att deras lön är sjukpenning- och pensionsgrundande. Helt schyst. SchystRUT.