Håll branschen ren

Dina val gör skillnad – Välj ett Schyst företag!

Anledningen till att vi startade SchystRUT är att det finns företag som på olika sätt utnyttjar sina anställda och våra gemensamma skattesubventioner. Det tycker vi är fel. Vi vill lyfta fram de företag som tar hand om sina anställda och som följer svensk lagstiftning. Sidan är idag under uppbyggnad och kommer på sikt finnas tillgängligt över hela Sverige.

Alla skall kunna leva på sin lön

När du väljer ett SchystRUT företag vet du att de som kommer hem till dig och jobbar har en lön som går att leva på, de har fackliga rättigheter och deras lön är sjukpenning- och pensionsgrundande.

En trygg känsla

Du ska känna dig trygg när du släpper in en ny person i ditt hem. Ett företag som följer svenskt regelverk med kollektivavtal har också ett försäkringsavtal som skyddar både dig och den anställde om något skulle inträffa i ditt hem medan tjänsten utförs.

Vad är då viktigt för dig att tänka på vid val av leverantör av RUT-tjänster?

Kräv namn på kollektivavtal!

Genom att säkerställa att det företaget du anlitar har ett tecknat kollektivavtal säkerställer du som RUT-köpare att du gör ett hållbart val och samtidigt gör samhället och branschen en stor tjänst. Som konsument skall du här aldrig nöja dig med enbart ett ”ja” från leverantören på frågan om kollektivavtal finns utan fråga alltid VILKET kollektivavtal de anställda går under.

Är det billigt – Säkerställ ett hållbart timpris!

Något annat som skall väcka stark misstanke vid köp av RUT-tjänster är markant lägre priser än konkurrenter. Anledningen till detta är att företag med kollektivavtal arbetar med likartade förutsättningar lönemässigt varför mycket låga priser till dig som köpare tydligt indikerar att något ej står rätt till.

Är det väldigt billigt? Då är sannolikheten stor att det sker på den anställdes samt samhällets bekostnad. Kom ihåg att ett företag med F-skattsedel utöver lön till den anställde skall betala skatt på lönen med cirka 33 % plus cirka 33 % i sociala avgifter per anställd, samt betalar 25 % i moms till svenska staten.

Innan val av leverantör bör man absolut därför lägga några minuter på att undersöka vad större rikstäckande aktörer inom branschen erbjuder i timpris eftersom dessa med stor sannolikhet har kollektivavtal. Ligger då det pris som din leverantör föreslår markant lägre bör du agera skeptiskt då det här finns en tydlig risk att löner och skatter ej betalas på ett Schyst sätt.

 

Här listar vi företag som erbjuder Schysta RUT-tjänster: